ชลบุรี

บ่อทอง (0) บางละมุง (5) บ้านบึง (1) พนัสนิคม (1) พานทอง (1) ศรีราชา (5) สัตหีบ (4) หนองใหญ่ (0) เกาะจันทร์ (กิ่งอำเภอ) (1) เกาะสีชัง (1) เมืองชลบุรี (9)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
บ่อทอง 0 8
บางละมุง 5 25
บ้านบึง 1 4
พนัสนิคม 1 4
พานทอง 1 3
ศรีราชา 5 18
สัตหีบ 4 18
หนองใหญ่ 0 5
เกาะจันทร์ (กิ่งอำเภอ) 1 2
เกาะสีชัง 1 0
เมืองชลบุรี 9 35