ชลบุรี

บ่อทอง (0) บางละมุง (5) บ้านบึง (1) พนัสนิคม (1) พานทอง (1) ศรีราชา (5) สัตหีบ (4) หนองใหญ่ (0) เกาะจันทร์ (กิ่งอำเภอ) (1) เกาะสีชัง (1) เมืองชลบุรี (9)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
บ่อทอง 0
บางละมุง 5
บ้านบึง 1
พนัสนิคม 1
พานทอง 1
ศรีราชา 5
สัตหีบ 4
หนองใหญ่ 0
เกาะจันทร์ (กิ่งอำเภอ) 1
เกาะสีชัง 1
เมืองชลบุรี 9