จันทบุรี

ขลุง (0) ท่าใหม่ (1) นายายอาม (0) มะขาม (0) สอยดาว (0) เขาคิชฌกูฏ (0) เมืองจันทบุรี (6) แก่งหางแมว (0) แหลมสิงห์ (0) โป่งน้ำร้อน (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ขลุง 0 1
ท่าใหม่ 1 1
นายายอาม 0 2
มะขาม 0 1
สอยดาว 0 0
เขาคิชฌกูฏ 0 11
เมืองจันทบุรี 6 16
แก่งหางแมว 0 2
แหลมสิงห์ 0 1
โป่งน้ำร้อน 0 1