บึงกาฬ

บึงโขงหลง (0) บุ่งคล้า (0) ปากคาด (0) พรเจริญ (0) ศรีวิไล (0) เซกา (0) เมืองบึงกาฬ (0) โซ่พิสัย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
บึงโขงหลง 0 1
บุ่งคล้า 0 0
ปากคาด 0 2
พรเจริญ 0 1
ศรีวิไล 0 0
เซกา 0 0
เมืองบึงกาฬ 0 15
โซ่พิสัย 0 1