ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้องค์กรชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-9467-1213
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
หมู่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
อำเภอ:
เมืองนราธิวาส
จังหวัด:
นราธิวาส
หมายเหตุ:
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรชาบฝั่งแบบมีส่วนร่วม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ติดตามสถานการณ์ด้านนโยบายกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน ติดตามผลักดัน พรบ.ประมง พรบ.อุทยานทางทะเล พรบ.ป่าไม้ที่ดิน ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล ป้องกันเครื่องมือประมงทำลายล้าง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. คุณสาฆารสี และ คุณกรยะ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-9467-1213

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง