ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเขาหล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านเขาหล้อม หมู่ 2 ตำบลเขาในเตา
อำเภอ:
ห้วยยอด
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. เพื่อดำเนินการจัดการป่าชุมชน 2. เพื่อแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินกับสมัชชาคนจน 2. สร้างการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนเพื่อศึกษากฎหมายสิทธิที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญ 3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน 4. ร่วมผลักดันกฎหมายนโยบายกับองค์กรพันธมิตร 5. ร่วมกับ อบต. จัดทำระเบียบป่าชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายรัตน์ แก้วเหร่ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านเขาหล้อม หมู่ 2 ตำบลเขาในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป