ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งส้มป่อย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลละมอ
อำเภอ:
นาโยง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการจัดการป่าชุมชน 2. แก้ปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมชนกับสมัชชาคนจน 2. ร่วมกับ อบต. ตั้ง อาสาสมัครรักษาป่าประจำตำบลละมอ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นายสายันห์ ทองสม (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
  3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป