ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายชุมชนแออัดสุไหงโกลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-978-9014
โทรศัพท์ 2:
073-614-085
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ถนนชุมชนงูเห่า
อำเภอ:
สุไหงโก-ลก
จังหวัด:
นราธิวาส
หมายเหตุ:
1.สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด 2.สร้างกองทุนเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและสนับสนุนการรณรงค์ปัญหา 3.ประสานกับเครือข่ายอื่น เช่น สลัม 4 ภาค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
การเรียกร้องขอเช่าที่จากเจ้าของที่ดินโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมสัญญาเช่าด้วยร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค ชุมชนหลายครั้ง ในปี 2543-2545
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายวิโรจน์ หนูแสน (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : ถนนชุมชนงูเห่า
    อำเภอ : สุไหงโก-ลก
    หมายเลขโทรศัพท์ : 089-978-9014

ประเภทสิทธิ

  1. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย