ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (โซน1) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-10-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
36/1 ถนนโคกนัน ตำบลทับเที่ยง
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ร่วมกันรักษาป่าชุมชน 2. ปกป้องสิทธิ์ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้และที่ดิน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมกับสมัชชาคนจนทำข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2. รวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทยานทับที่ดินทำกิน 3. การผลักดันกฎหมายนโยบายป่าไม้ที่ดิน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นายจำเป็น ชูจันทร์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 36/1 ถนนโคกนัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7522 6177

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป