ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายรักษาป่าเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
073-536-076
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
073-536-076
อีเมล์:
budosungaipadi_np@dnp.go.th
เว็บไซต์:
http://www.sadoodta.com/info/
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-09-12
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
อำเภอ:
บาเจาะ
จังหวัด:
นราธิวาส
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 2. แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมนุมกับสมัชชาคนจนที่กรุงเทพฯ 2. ผลักดัน พรบ.ป่าชุมชนและการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ล้าสมัย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนราธิวาส
 2. จังหวัดปัตตานี
 3. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายมะดานิง อารียู (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านกะดูนง ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เสรีภาพในการชุมนุม
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป