ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกบ้านท่าพุด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7535 0479
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
43/7 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง
อำเภอ:
นบพิตำ (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการเรียกร้องสิทธิ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การคัดค้านโครงการเขื่อนคลองกลาย 2. การเรียกร้องให้เพิกถอนเขตอุทยานทับที่ดินทำกิน 3. การเสนอกฎหมายนโยบายป่าไม้ที่ดิน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

  1. นายทวีศักดิ์ จันทร์สุวรรณ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 43/7 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7535 0479

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง
  2. ประชาชนทั่วไป