ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาคมทับเที่ยง จ.ตรัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Civil Society of Tabtieng, Trang ()
โทรศัพท์ 1:
0 7522 4266
โทรศัพท์ 2:
0 9723 6550
โทรสาร:
อีเมล์:
leknom@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
133/59 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ขยายงานสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคในชุมชน 3. กระตุ้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารในการบริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. การรณรงค์เผยแพร่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นางประนอม เดชชราดล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 133/59 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง\
  อำเภอ : เมืองตรัง
  รหัสไปรษณีย์ : 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7522 4266
  อีเมล์ : sciariya@yahoo.com

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 2. สิทธิของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป