ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) เครือข่ายอุดรธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
habitat for Humanity, Udonthani ()
โทรศัพท์ 1:
04221 1799
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4221 1799
อีเมล์:
hfhudon@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.habitatthailand.org
วันก่อตั้งองค์กร:
2004-06-09
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
29/18 หมู่ที่1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง
อำเภอ:
เมืองอุดรธานี
จังหวัด:
อุดรธานี
หมายเหตุ:
1. ช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย 2. เพื่อให้องค์กรต่างๆ ช่วยสนับสนุนเงินทุน บุคลากร แรงงานมาช่วยในการสร้างบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สร้างและปรับปรุงบ้านพักให้ผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. พัฒนากลุ่มเจ้าของบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางทัศนีย์ คงชุ่มชื่น (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 29/18 หมู่ที่1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  อำเภอ : เมืองอุดรธานี
  รหัสไปรษณีย์ : 41000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4221 1799

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในเคหะสถาน
 2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 3. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ประชาชนทั่วไป