ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายดินเค็มภาคอีสาน (อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4376 2048
โทรศัพท์ 2:
0 4378 9316
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
59 หมู่2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข
อำเภอ:
กันทรวิชัย
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. เรียกร้องให้ยกเลิกพ.ร.บ.แร่ –ยกเลิกโรงงานเกลืออย่างถาวรและปรับปรุงที่ดินที่เสียหายให้กลับคืนเหมือนเดิม 2. สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

 1. นายผดุงเดช พิมพ์สำลี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 59 หมู่2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  อำเภอ : กันทรวิชัย
  รหัสไปรษณีย์ : 44150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4376 2048

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 8. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 9. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้บริโภค
 4. ผู้เสียหาย/พยาน
 5. เกษตรกร/ชาวประมง