ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายผู้บริโภค จ.สตูล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-959-4854
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
160 หมู่ 2 ตำบลละงู
อำเภอ:
ละงู
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
1.รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ผู่บริโภคให้ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.ขยายงานสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคให้ชุมชน 3.กระตุ้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการบริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ติดตามข้อมูล ข่าวสารที่โฆษณาเกินจริงตามสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้รับ 2.จัดทำสื่อเยแพร่ข้อมูลต่างๆสู่ชุมชนเป้าหมายและสาธารณะ 3.เปิดศูนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. คุณกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 160 หมู่ 2 ตำบลละงู
  อำเภอ : ละงู
  รหัสไปรษณีย์ : 91110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-959-4854

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มเป้าหมาย