ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Small Fishing Community Integrated Development Project of Songkhla ()
โทรศัพท์ 1:
0 7433 3114
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7433 3114
อีเมล์:
doodede2000@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1985-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและผลักดันเพื่อแก้ปัญหาในระดับนโยบาย 2. เพื่อวิจัย ผลิตสื่อ สนับสนุนองค์กรชาวบ้าน รณรงค์เผยแพร่สู่สาธารณชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 2. จัดตั้งกองทุนชุมชน 3. ประชุม ฝึกอบรมผู้นำองค์กรชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

  1. นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7433 3114

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง
  2. ประชาชนทั่วไป