ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาผู้หญิงชุมชนแออัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
027315218
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-03-08
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-04-25
ที่อยู่:
1770 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีทุนในการศึกษาเป็นค่าเทอมโดยให้ขอยืมแล้วส่งเงินคืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

  1. ประเทือง ช่วยเกลี้ยง (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  2. เสรีภาพในทางวิชาการ
  3. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป