ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.ปัตตานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Coastal Wetlands Policy and Conservation Awareness Project, Wildlife Fund ()
โทรศัพท์ 1:
0 7333 3227
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7333 3227
อีเมล์:
fishernw@cscoms.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1983-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
11 ซอย 9 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
อำเภอ:
เมืองปัตตานี
จังหวัด:
ปัตตานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อให้องค์กรชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งมากขึ้น 2. เพื่อลดการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดทำหนังสือเกี่ยวกับชาวประมงพื้นบ้าน 2. รณรงค์ให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือทำลายล้างทรัพยากรทางทะเล 3. ดูแลทรัพยากรชายฝั่ง และสร้างเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวสุวิมล พิริยชนาลัย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 11 ซอย 9 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7333 3227

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง