ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Under Tree Schooling Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 7461 4777
โทรศัพท์ 2:
0 9879 4425
โทรสาร:
อีเมล์:
undertree_school333@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-04-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
333 บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
อำเภอ:
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. จัดการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจและค้นพบความจริงของชีวิต ศักยภาพของตนเอง อิสรภาพภายในและความรักใน มนุษย์และเพื่อนร่วมโลก 2. ประสานกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร ศาสนา หรือ รัฐ ในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

 1. นายสาธร สมพงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 333 บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 9879 4425

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สิทธิได้รับความคุ้มครองในการศึกษาอบรม
 3. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 4. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก