ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายประชาคม จ.สตูล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7479 1100
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7479 1100
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
127 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง
อำเภอ:
ควนกาหลง
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร 2. สนับสนุนกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน 3. ส่งเสริมสิทธิชุมชนผู้ยากไร้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดทำรายการวิทยุชุมชน คลื่น 106 MH2. รายการวิทยุ สวท. สตูลคลื่น 95.5, 93.5 MH2 2. จัดตั้งโรงเรียนผู้นำ - ประสานงานเครือข่ายกลุ่มที่ถูกละเมิด 3. รณรงค์ มาตรา 40 เรื่องสื่อ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. นายปราโมทย์ สังหาญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 127 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7479 1100

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สื่อมวลชน
 2. ประชาชนทั่วไป