ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านกรงไหน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านกรงไหน หมู่ 5 ตำบลช่อง
อำเภอ:
นาโยง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสิทธิในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน 2. ผลักดันนโยบายกฎหมายร่วมกับองค์กรเครือข่าย 3. จัดประชุมอบรมชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
  3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
  4. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย