ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
NGO Coordinating Committee on Development ()
โทรศัพท์ 1:
0 7425 4542
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7425 4541
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://ngocod.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
1988-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. ประสานงานกับภาคต่างๆในสังคมเพื่อเสริมสร้างการทำงานขององค์กร พัฒนาเอกชนในภาคใต้ 2. ประสานและเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดนราธิวาส
 5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดภูเก็ต
 10. จังหวัดยะลา
 11. จังหวัดระนอง
 12. จังหวัดสงขลา
 13. จังหวัดสตูล
 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100 (สำเนา) 7/10 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 4542
 2. วิสุทธ์ ทองย้อย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-5389518

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป