ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7728 6033
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7728 6033
อีเมล์:
suchatan@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ขยายงานสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคในชุมชน กระตุ้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารในการบริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุรินนา เพชรรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ : 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7728 6033
  หมายเลขโทรสาร : 0 7728 6033

ประเภทสิทธิ

 1. การศึกษาอบรม
 2. สิทธิของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป