ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มปากน้ำชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7752 2172
โทรศัพท์ 2:
0 7752 1657
โทรสาร:
0 7752 2172
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ
อำเภอ:
เมืองชุมพร
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน 2. เพื่อให้เยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 3. เพื่อให้ชุมชนตื่นตัวป้องกันเอดส์โดยตนเองมีส่วนร่วม 4. เพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชน เพื่อเป็นผู้นำชุมชนในอนาคต
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ค่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2. เดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 3. จัดนิทรรศการ แสดงละครทั้งในโรงเรียน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

 1. นางสุนันท์ เล็กเจริญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ
  อำเภอ : เมืองชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ : 86120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย