ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เพื่อนไร้พรมแดน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Friends Without Borders ()
โทรศัพท์ 1:
0 5333 6298
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5333 6298
อีเมล์:
borders@chmai2.loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.friends-withoutborders.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-07-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
191/2 หมู่ 1 ต.หนองควาย
อำเภอ:
หางดง
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

 1. นายจรัส บุญรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ตู้ ปณ.180 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50202
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5333 6298
  หมายเลขโทรสาร : 0 5333 6298
  อีเมล์ : borders@chmai2.loxinfo.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยสงคราม
 3. แรงงานข้ามชาติ