ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Empoerment of Locallization Institute ()
โทรศัพท์ 1:
0 5441 2422
โทรศัพท์ 2:
0 5441 2516
โทรสาร:
0 5443 1709
อีเมล์:
elithailand@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-08-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอ:
เมืองพะเยา
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานงาน

 1. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ
  อำเภอ : เมืองพะเยา
  รหัสไปรษณีย์ : 26000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5441 2422
  หมายเลขโทรสาร : 0 5443 1709
  อีเมล์ : elithailand@hotmail.com
  หมายเหตุ : ผู้จัดการ

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย