ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ประสบภัยจากการทำงานในระดับเอเซีย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-930-5634-5
โทรศัพท์ 2:
089-132-2537
โทรสาร:
อีเมล์:
anroav@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.anroav.com
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
สนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ให้ความรู้และส่งเสริมศักยภาพ 2.วิจัยแบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ต่าๆในประเด็นสุขภาพ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย 4.แลกเปลี่ยนประสบการณืด้านประเด็นสุขภาพ 5.จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุชาดา บุญชู (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  อำเภอ : จตุจักร
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-930-5634-5

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิแรงงาน
 2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป