ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Action Committee for Democracy in Burma ()
โทรศัพท์ 1:
0 2424 9173
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2424 9173
อีเมล์:
taedb@ksc.th.com
เว็บไซต์:
http://www.tacdb.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน
อำเภอ:
บางพลัด
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสมุทรสาคร
 2. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

 1. นายอดิศร เกิดมงคล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน
  อำเภอ : บางพลัด
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2424 9173

ประเภทสิทธิ

 1. เชื้อชาติ
 2. สถานะของบุคคล
 3. ต่อต้านการค้ามนุษย์
 4. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. สิทธิแรงงาน
 6. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยสงคราม
 3. แรงงานข้ามชาติ