ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Peace and Human Rights Resource Center ()
โทรศัพท์ 1:
0 2377 5151
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2375 6702
อีเมล์:
hrnet@mogart.inet.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-12-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-01-01
ที่อยู่:
2634 ซอยลาดพร้าว128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน ติดตามสอดส่องดูแลการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดวางระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนและยกระดับสำนึกความเข้าใจแก่ผู้สนใจ 3. เพื่อร่วมผลักดันนโยบายและปฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน โดยระดมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน หน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ ตลอดจนประสานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 2634 ซอยลาดพร้าว128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2377 5151

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป