ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for Slum Child Care Under The Patronage of HRH Princess ()
โทรศัพท์ 1:
0 2249 0953 - 4
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2249 2956
อีเมล์:
fscc@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.fscc.or.th/
วันก่อตั้งองค์กร:
1981-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
100/771-775 ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
อำเภอ:
คลองเตย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี
 6. จังหวัดสมุทรปราการ
 7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด