ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาพันธ์ประชาธิปไตย (สปป.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Democracy Confederation ()
โทรศัพท์ 1:
029360401ต่อ14
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
democracy@cityblue.net
เว็บไซต์:
http://www.geocities.com/hodf02
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-05-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดอภิปราย วิเคราะห์ กฎหมาย นโยบาย สถานการณ์ทางการเมือง 2. การชุมนุมคัดค้าน กม. 11 ฉบับ และเรียกร้องให้ยกเลิกการขายรัฐวิสาหกิจ 3. ดำเนินการต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2936 0401 ต่อ 14

ประเภทสิทธิ

  1. ต่อต้านการคอรัปชั่น
  2. ความคิดเห็นทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป