ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Hero of Democracy Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 29360401ต่อ14
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2936 2450
อีเมล์:
democracy35@cityblue.net
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ให้ความช่วยเหลือแก่วีรชนและครอบครัวผู้เสียชีวิตในการเรียกร้องประชาธิปไตย 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับระบอบ ประชาธิปไตย 3. ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายแพทย์เหวง โตจิราการ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2936 0401 ต่อ 14

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป