ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053-711-403
โทรศัพท์ 2:
053-719-911
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงห์ไคล ตำบลกอบแสง
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานงาน

 1. นายปกรชัย ดีเป็นธรรม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงห์ไคล
  อำเภอ : เมืองเชียงราย
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-711-403

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป