ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Assembly of Indigenous and Tribal Peoples of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 5324 6213
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5324 4970
อีเมล์:
conto@ksc.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
286/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เป็นเวทีและองค์กรประชาชนในการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชนเผ่าในระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 2. พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาวไทยภูเขา ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 3. เพื่อรณรงค์และผลักดันประเด็นปัญหาบนพื้นที่สูงในระดับนโยบาย ให้เกิดการแก้ปัญหาร่วม 4. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของชนเผ่าสู่สาธารณะ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์ผลักดันการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายในเรื่องสถานะบุคคล 2. ให้ความรู้สิทธิมนุษยชนแก่ชนเผ่า 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดแพร่
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. จังหวัดลำปาง
 8. จังหวัดลำพูน
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. จังหวัดตาก
 11. จังหวัดพิษณุโลก
 12. จังหวัดสุโขทัย
 13. จังหวัดเพชรบูรณ์
 14. จังหวัดพิจิตร
 15. จังหวัดกำแพงเพชร
 16. จังหวัดนครสวรรค์
 17. จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุรศักดิ์ พรศรีสว่างกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 286/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5324 6213

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. สถานะของบุคคล
 5. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 6. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า