ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 5132276
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
02 5132276
อีเมล์:
gadwg@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
สิทธิสตรีและการมส่วนร่วมของสตรีในทุกมิติทางสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว
  อำเภอ : จตุจักร
  รหัสไปรษณีย์ : 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02 5132276

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง