ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมัชชาตรัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7527 1336
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7523 5434
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
320 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด
อำเภอ:
ห้วยยอด
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้คำปรึกษากับชุมชนเรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2. จัดเวทีประชุม สัมมนา 3. ติดตามนโยบายรัฐบาล
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

  1. นายจำรัส สรพิพัฒน์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 320 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7527 1336

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป