ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิรูปการเมือง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7439 7107
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7439 7106
อีเมล์:
tn_wat@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
22 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เพื่อผลักดันการปฏิรูปการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมรณรงค์กับเครือข่ายในจังหวัดเกี่ยวกับกฎหมายต่าง 2. การจัดประชุมสัมมนา 3. โครงการโรงเรียนรัฐธรรมนูญ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายธนวัตน์ บุรีภักดี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 22 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7439 7107

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 4. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป