ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Southern Alternative Agriculture Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 7442 8112
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7442 8112
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1991-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
71/3 ถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91130
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรของเครือข่ายเกษตร 2. พัฒนาองค์ความรู้,งานวิจัย,ข้อมูลและสื่อเผยแพร่ 3. พัฒนารูปแบบทางเลือกระบบเกษตรพึ่งตนเองและรณรงค์นโยบายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมทางเลือก 2. การรณรงค์เผยแพร่ปัญหา 3. การเสนอกฎหมายและการผลักดันนโยบาย 4. การศึกษาวิจัย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดกระบี่
 5. จังหวัดตรัง
 6. จังหวัดพัทลุง
 7. จังหวัดสงขลา
 8. จังหวัดสตูล
 9. จังหวัดยะลา
 10. จังหวัดนราธิวาส
 11. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายเอกชัย อิสระทะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 71/3 ถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91130
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7442 8112

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง