ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา(ภาคใต้) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7433 3114
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7433 3114
อีเมล์:
wailnarit@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-08-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. ศึกษาสภาพปัญหา,ความเป็นมา,เงื่อนไข,วิจัย 2. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและสร้างพัฒนาองค์กรของบ้าน 3. สรุปบทเรียน, วิเคราะห์องค์ความรู้, งานพัฒนาทั้งระดับพื้นที่และมหภาค ในการนิยามและสาธิตสมรรถนะแห่งสิทธิในสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ศึกษาวิจัยสิทธิฯ 6 พื้นที่ คือ 1. เครือข่ายป่าไม้ที่ดิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (เขาบรรทัด) 2. เครือข่ายป่าไม้ที่ดิน จังหวัดตรัง 3. ประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตาน 4. พืชเชิงเดี่ยว จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง 5. การจัดการลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6. เขื่อนเขาพระ จังหวัดสงขลา
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดพัทลุง
 4. จังหวัดสงขลา
 5. จังหวัดตรัง
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7433 3114

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง