ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Southern Community Forest Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 7722 1249
โทรศัพท์ 2:
0 1738 7763
โทรสาร:
0 7722 1432
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ในการจัดการทรัพยากร 2. เพื่อรณรงค์ผลักดันสิทธิชุมชนให้เป็นจริงในการปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. ผลักดันการแก้ไขปัญหารัฐประกาศเขตอนุรักษ์ทับที่ดินทำกิน 3. การทำเกษตรกรรมยั่งยืน 4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดตรัง
 5. จังหวัดพัทลุง
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดยะลา
 8. จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานงาน

 1. นายสินธุ แก้วสินธุ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7722 1249

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม