ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองไม้แดง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7896 1574
โทรศัพท์ 2:
2000-01-01
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลปากหมาก
อำเภอ:
ไชยา
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ ดูแล ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรชาวบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน เขื่อน 2. ประชุม, อบรมเรื่องสิทธิแก่ชาวบ้าน 3. ผลักดันกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดิน 4. การทำเกษตรกรรมทางเลือก
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายประวิง บุญทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7896 1574

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 4. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง