ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมเพื่อน รพ.วัฒนานคร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 3726 1772 - 5
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 3726 1772 - 5
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร
อำเภอ:
เมืองพังงา
จังหวัด:
พังงา
หมายเหตุ:
1. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถดูแลตนเองได้ 2. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลและรักษาโรคฉวยโอกาส
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 3. การไปเยี่ยมผู้ป่วย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวลัดดา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร
  อำเภอ : วัฒนานคร
  รหัสไปรษณีย์ : 27160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3726 1772 - 5

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV