ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
บ้านเด็กทรงคุณ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
039-311106
โทรศัพท์ 2:
017238380
โทรสาร:
039-311106
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-12-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
อำเภอ:
เมืองจันทบุรี
จังหวัด:
จันทบุรี
หมายเหตุ:
-เด็กที่รับผลกระทบจากพ่อ-แม่ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ -ผู้ติดเชื้อเอดส์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. กิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 039-311106

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV