ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-9352981-2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
02-9352980
อีเมล์:
rrafa@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1983-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
86 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เน้นงานรณรงค์นโยบายเกษตรและสนับสนุนงานความมั่นคงอาหาร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 86 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310
    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-935-2981

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สิทธิแรงงาน
  3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
  4. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง