ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่าย ประมงพื้นบ้าน 4 กว๊านพะเยา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-9756-0343
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-07-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
103/9 ถนนแม่ต๋ำฝากน้ำ ต.แม่ต๋ำ
อำเภอ:
เมืองพะเยา
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
1.เพื่อการมีส่วนร่วมขององค์กร ในการอนุรักษ์กว๊านพะเยา 2.เพื่อเป็นกิจกรรมนำร่องในการสร้างกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรกว๊านพะเยา 3.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกยามเดือนร้อน 4.เพื่อการสร้างกิจกรรมให้ภาครัฐยอมรับ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.เพื่อการมีส่วนร่วมขององค์กร ในการอนุรักษ์กว๊านพะเยา 2.เพื่อเป็นกิจกรรมนำร่องในการสร้างกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรกว๊านพะเยา 3.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกยามเดือนร้อน 4.เพื่อการสร้างกิจกรรมให้ภาครัฐยอมรับ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานงาน

 1. นายบุญชู ฝึกฝน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 103/9 ถนนแม่ต๋ำฝากน้ำ ต.แม่ต๋ำ
  อำเภอ : เมืองพะเยา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-756-0343

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย