ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมรักษ์ระยอง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
038-961323
โทรศัพท์ 2:
090960046
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
35/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
อำเภอ:
เมืองระยอง
จังหวัด:
ระยอง
หมายเหตุ:
-รักษาความสมดุลของธรรมชาติ -สร้างองค์ความรู้ให้เกิดในชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
-ร้องเรียนเรื่องปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นตัวแทนความเข้าใจให้ชุมชน -สนับสนุนพนักงานโรงงานของนายทุนต่างชาติที่เอารัดเอาเปรียบพนักงานโดยให้พนักงานรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิต่างๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุเทพ วิเศษ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 35/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 038-961323

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 5. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม