ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ส่งเสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Local Community for Environmental Conservation ()
โทรศัพท์ 1:
0 1625 1835
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-09-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
105/8 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
อำเภอ:
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. รวบรวมข้อมูล การละเมิดสิทธิโดยรัฐกรณีที่ดินของชุมชน 2. รวมตัวเรียกร้องสิทธิทำกิน 3. ผลักดันนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 4. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานงาน

  1. นายสาคร สงมา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 105/8 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1625 1835

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม