ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านป่าภูสีฐาน โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคอีสานกรณีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าภูสีฐาน) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1320 4907
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านสร้างค้อ-เต่างอย ตำบลหลุบเลา
อำเภอ:
ภูพาน
จังหวัด:
สกลนคร
หมายเหตุ:
1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นเวทีในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนำและชาวบ้าน 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชาวบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิชุมชนด้านทรัพยากร 2. สร้างระบบการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน 3. สร้างการเรียนรู้เรื่องสิทธิ 4. การพัฒนากลุ่มอาศัย 5. ผลักดันร่าง พรบ. ป่าชุมชน 6. จัดเวทีเครือข่ายชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประสานงาน

  1. นายเลื่อน ศรีสุโพธิ์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : บ้านสร้างค้อ-เต่างอย ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1320 4907

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป