ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการร่วมอนุรักษ์ป่าตามแม่น้ำมูล3จังหวัด เครือข่ายทรัพยากรน้ำ จ.ศรีสะเกษ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
08 1178 0967
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
pay2517@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-10-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
18 หมู่14 ตำบลหนองแค
อำเภอ:
ราษีไศล
จังหวัด:
ศรีสะเกษ
หมายเหตุ:
สร้างจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดศรีสะเกษ
 2. จังหวัดสุรินทร์
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน

 1. นายไพรจิตร ศิลารักษ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 18 หมู่14 ตำบลหนองแค
  อำเภอ : ราษีไศล
  รหัสไปรษณีย์ : 33160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1178 0967

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 6. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 7. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง