ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จ.ขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 9621 4795
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-09-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของชุมชน องค์กรชาวบ้าน 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ฝึกอบรมผู้นำชาวบ้าน เยาวชน 2. จัดเวทีให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเครือข่าย 3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตามตรวจสอบ หาข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย 4. การผลิตรายการวิทยุ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครพนม
 5. จังหวัดนครราชสีมา
 6. จังหวัดบุรีรัมย์
 7. จังหวัดบึงกาฬ
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดศรีสะเกษ
 14. จังหวัดสกลนคร
 15. จังหวัดสุรินทร์
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอำนาจเจริญ
 19. จังหวัดอุดรธานี
 20. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางพรรณาดี คันติศิรินทร์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 9621 4795

ประเภทสิทธิ

 1. ต่อต้านการคอรัปชั่น
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 3. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป