ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำมูน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4453 0019
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4451 3762
อีเมล์:
ssrangsok@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-07-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้องค์ชุมชนลุ่มน้ำมูน 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำมูน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สร้างเครือข่ายลุ่มน้ำมูนและลำน้ำสาขาให้มีการจัดการลุ่มน้ำมูนโดยชุมชน 2. ติดตามนโยบายการจัดการน้ำของรัฐ 3. ศึกษาการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าโดยชุมขน 4. ผลิตสื่อจดหมายข่าวเผยแพร่
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดบุรีรัมย์
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. จังหวัดสุรินทร์
 5. จังหวัดศรีสะเกษ
 6. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสนั่น ชูสกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4453 0019

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม